Հայտարարություն Սոցիալական ապահովության ծառայությունում կենսաթոշակների, նպաստների և դրամական այլ վճարների վարչության կենսաթոշակների, դրամական այլ վճարների և մեթոդական աջակցության բաժնում փորձագետներ ներգրավելու մասին

Հայտարարություն

Սոցիալական ապահովության ծառայությունում կենսաթոշակների, նպաստների և դրամական այլ վճարների վարչության կենսաթոշակների, դրամական այլ վճարների և մեթոդական աջակցության բաժնում փորձագետներ ներգրավելու մասին

Սոցիալական ապահության ծառայության կենսաթոշակների, նպաստների և դրամական այլ վճարների վարչության կենսաթոշակների, դրամական այլ վճարների և մեթոդական աջակցության բաժնում իրականացվող աշխատանքների ծավալը Կորոնավիրուսի սոցիալական հետևանքների չեզոքացմանն ուղղված  սոցիալական աջակցության ծրագրերի և միջոցառումների շահառուների կողմից Սոցիալական ապահովության ծառայություն հասցեագրված դիմումների մեծ քանակով պայմանավորված կտրուկ ավելացել է:

Նշված աշխատանքները Սոցիալական ապահովության ծառայությունում (այսուհետ՝ Ծառայություն) իրականացնելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել ներգրավել փորձագետներ:

Աշխատանքների և պայմանների մասին հղումը՝

Փորձագետ 1 Կենսաթոշակների, նպաստների և դրամական այլ վճարների վարչության կենսաթոշակների, դրամական այլ վճարների և մեթոդական աջակցության բաժնում:

Փորձագետ 2 Կենսաթոշակների, նպաստների և դրամական այլ վճարների վարչության կենսաթոշակների, դրամական այլ վճարների և մեթոդական աջակցության բաժնում:

Փորձագետ 3 Կենսաթոշակների, նպաստների և դրամական այլ վճարների վարչության կենսաթոշակների, դրամական այլ վճարների և մեթոդական աջակցության բաժնում: 

ԿԻՍՎԵԼ