Սոցիալական ապահովության ծառայությունը տեղեկացնում է

Հարգելի քաղաքացիներ, գործընկերներ և առանձին գործատուների ներկայացուցիչներ, հաշվապահական ծառայություն մատուցող կազմակերպություններ ի պատասխան ձեր կողմից բարձրացված հարցերի Ծառայությունը տեղեկացնում է.

Ներկայումս ՀՀ տարածքում աշխատող անձն ունի ՀՀ քաղաքացուն հավասար իրավունք և պարտականություն և կանխատեսելի չէ՝ տվյալ անձն իր կենսաթոշակային իրավունքը կիրացնի ՀՀ տարածքում, թե՝ ոչ, հետևաբար՝ ոչ ռեզիդենտ աշխատող անձի գրքույկը, սահմանված կարգի համաձայն, ենթակա է թվայնացման:

ԿԻՍՎԵԼ