Զարուհի Բաթոյանի հրամանը՝ կենսաթոշակի վկայականի ձևի վերաբերյալ

IRAVABAN.NET – Աշխատանքի և սոցիալական հացերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը մայիսի 29-ին ստորագրել է 69-Ն հրամանը, որով սահմանել է կենսաթոշակի վկայականի ձևը` համաձայն հավելվածի: Հունիսի 8-ին հրամանը ուժի մեջ է մտել:

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆ

______________________________________________________________________

(կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանման անվանումը)

 

 

 

 

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N _________
Ազգանունը ____________________________
Անունը _______________________________
Հայրանունը ___________________________

 ________________________________________

 (կենսաթոշակառուի ստորագրությունը)

 Վկայականը տրվել է ________________________

                                   (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

 

Կենսաթոշակի տեսակը _________________________

Ստաժը ________________________

(տարի, ամիս, օր)

 

Կենսաթոշակի չափը _________________________ դրամ

Երբ է նշանակվել _____ ______________ 20  թ.

մինչև _____ ______________ 20  թ.

Կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանման ղեկավար

___________________

(ստորագրությունը)

Մասնագետ _______________________

 (ստորագրությունը)

 Կ.Տ.

Կատարվել է փոփոխություն

1. Տեսակի ____________________________________________________

 (տեսակը)

2. Հաշմանդամության խմբի և ժամկետի __________________________

3. Կենսաթոշակի վերահաշվարկի հիմքի __________________________

4. Այլ պատճառով _____________________________________________

 (նշել պատճառը)

Կենսաթոշակի չափը ——————————__—— ———– դրամ

Վճարման սկիզբը ______ _______________ 20  թ.

վերջը ______ ________________ 20  թ.

Կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանման ղեկավար

____________________

(ստորագրությունը)

Մասնագետ ________________________

 (ստորագրությունը)

 Կ.Տ.

Ընտանիքի այն անդամները, որոնց կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակ է նշանակվել`

Անունը, հայրանունը, ազգանունը

Ազգակցական
կապը

Ծննդյան տարեթիվը

Հաշմանդամության խումբը

 

Կենսաթոշակի ժամկետը երկարաձգված է

սկսած ______ ___ -ից մինչև _____- ը

_______________________ (գումարով)

Կենսաթոշակ նշանակող

ստորաբաժանման ղեկավար

_____________________

(ստորագրությունը)

 

Կ.Տ.

Կենսաթոշակի ժամկետը երկարաձգված է

սկսած ______ ___ -ից մինչև _____- ը

_________________ (գումարով)

Կենսաթոշակ նշանակող

ստորաբաժանման ղեկավար

____________________

(ստորագրությունը)

 

Կ.Տ.

Կենսաթոշակի ժամկետը երկարաձգված է

սկսած ______ ___ -ից մինչև _____- ը

_________________ (գումար)

Կենսաթոշակ նշանակող

ստորաբաժանման ղեկավար

_____________________

(ստորագրությունը)

 

Կ.Տ.

Կենսաթոշակի ժամկետը երկարաձգված է

սկսած ______ ___ -ից մինչև _____- ը

_________________ (գումար)

Կենսաթոշակ նշանակող

ստորաբաժանման ղեկավար

_____________________

(ստորագրությունը)

 

Կ.Տ.

 

ԿԻՍՎԵԼ